Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja o projekcie

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" zwróciło uwagę, iż edukacja zdrowotna jest priorytetem zdrowia publicznego. Działania podejmowane w zakresie edukacji zdrowotnej realizowanej w środowisku lokalnym powinny być przede wszystkim skuteczne. Najbardziej bezpośrednie parametry skuteczności dotyczą zmian w indywidualnej mentalności oraz umiejętnościach młodych ludzi, które są skutkami działań edukacyjnych. Istotny wpływ na rezultaty zmian mają formy oraz sposoby promowania zdrowego stylu życia oraz kształtowanie aktywnych postaw życiowych. W związku z powyższym Stowarzyszenie otrzymało dotacje ze środków finansowych Starostwa Powiatowego Świdwin i rozpoczęło realizacje projektu pod nazwą: "Przymierze dla zdrowia - dzieci, rodzice i szkoła".

 

Celem głównym projektu jest kształtowanie aktywnych postaw życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców z terenu powiatu świdwińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od 09.04.2018 r. do 31.05.2018r. Uczestnicy projektu to minimum 20 uczniów szkół podstawowych oraz minimum 20 rodziców. W projekcie Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" zwraca głównie uwagę na profilaktykę zachowań prozdrowotnych w wielu obszarach. Proponowane działania w zakresie realizacji zadania publicznego to: organizacja biura projektu, rekrutacja uczestników, Lokalna kampania edukacyjno-informacyjna: "Odleć z nami, a nie z używkami!", jednodniowe spotkanie Forum Integracji Rodzinnej, prowadzenie działań profilaktycznych w 3 świetlicach wiejskich (Lekowo,  Oparzno, Smardzko) (warsztaty pod nazwą: "Dbaj o własne wykształcenie - nie popadaj w uzależnienie", spotkanie z dietetykiem), Nowa Szkoła dla Rodziców prowadzona przez terapeutę uzależnień oraz socjoterapeute i psychiatrę dla rodziców (warsztaty edukacyjne prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień, mini wykład psychiatry: "Promocja zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym, warsztaty edukacyjne prowadzone przez socjoterapeute pod nazwą: "Saper, czyli jak rozminować agresję").

 

Projekt finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

METRYCZKA PROJEKTU

Tytuł projektu: "Przymierze dla zdrowia - dzieci, rodzice i szkoła"
Program: -
Okres realizacji: kwiecień 2018 - maj 2018
Kwota dofinansowania: 5 280,00 zł
Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik.