Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Karta Dużej Rodziny

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. poz. 1863/ Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

 

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

 

Wydanie Karty będzie bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze będzie zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

 

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

 

  • dostosuje Kartę do postępu technologicznego,
  • rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,
  • spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę - dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,
  • wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom - nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

 

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Akt zmieniany: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.).

 

Gdzie należy składać wnioski:

 

  • osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Kościuszki 15, pokój Nr -2.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 943652058.