Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE

 

ul. Kościuszki 15
78-300 Świdwin

 

tel.  94 365 20 58
fax. 94 365 20 58
e-mail: sekretariat@gops-swidwin.pl

 

NIP : 672-12-00-560
REGON : 330316549

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Lista adresów skrytek:

/cus_gmina_swidwin/SkrytkaESP

 

 

Konta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

 

 • Konto główne

  22 8581 0004 0013 7445 2000 0001

  (wpłaty z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, odsetki oraz za usługi opiekuńcze)

 

 

 • Fundusz Alimentacyjny

  38 8581 0004 0013 7445 2000 0004

  (wpłaty od dłużników alimentacyjnych)

 

 

Numery telefonów do poszczególnych działów:

 

 • Kierownik

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Pracownicy socjalni

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Asystent rodziny

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Pomoc społeczna

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Biuro projektu PO KL

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Karta Dużej Rodziny

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Psycholog/doradca zawodowy

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Księgowość

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Świadczenia rodzinne

  tel. 94 36 500 67

 

 

 • Fundusz alimentacyjny

  tel. 94 36 500 67


 • Świadczenia wychowawcze

  tel. 94 36 500 67 • Dodatki mieszkaniowe

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Dodatek energetyczny

  tel. 94 36 520 58

 

 

 • Stypendia

  tel. 94 36 520 58