Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja o projekcie

Celem głównym projektu: "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko" jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od kwietnia 2018 r. grudnia 2018 r. Grupę docelową będą stanowiły osoby, których stan psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do funkcjonowania w środowisku oraz wykonywania pracy zawodowej.  Uczestnicy projektu to 20 osób, w wieku od 18 do 65 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne z tytułu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające zaburzenie, a także cała społeczność lokalna, jak i również przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.

 

W projekcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie zwraca głównie uwagę na podniesienie aktywności tej grupy osób, a także świadomości lokalnej na temat problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, przełamanie barier w stosunku do tej grupy osób oraz ich aktywną integrację ze społeczeństwem lokalnym, a także szerzenie idei wzajemnego wsparcia.

 

Proponowane działania w zakresie realizacji zadania publicznego to: organizacja biura projektu, akcja informacyjna pod nazwą Gadu Gadu (prowadzenie podstrony internetowej, organizacja spotkań informacyjnych, rekrutacja uczestników), aktywizacja społeczno-psychiczna (Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, warsztaty psychoedukacyjne pod nazwą: "Zdobądź wiedzę dla Siebie, pokonaj każda barierę", wyjazdy relaksacyjno-integracyjne pod nazwą: "Podróże małe i duże": wyjazd do kina i do Kołobrzegu, zajęcia z decoupage, zajęcia projektowania i wykonywania biżuterii, wsparcie 2 opiekunów osobistych, indywidualne poradnictwo specjalistyczne w ramach działania Punkt Wsparcia Lokalnego pod nazwą "Wyjść z cienia"), aktywność fizyczna (zajęcia  usprawniające psychoruchowo z elementami choreoterapii i ćwiczeń, zajęcia  muzykoterapii z elementami dramy i zajęć teatralnych) oraz spotkanie podsumowujące udział w projekcie.

 

Projekt współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

METRYCZKA PROJEKTU

 

Tytuł projektu: "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko"
Program: Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Okres realizacji: od kwiecień 2018 r. do grudzień 2018 r.
Kwota dofinansowania: 53 215,00 zł
Realizatorzy: Urząd Gminy Świdwin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik