Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Postaw na zdrowie-senior 65+"

Stowarzyszenie "AKORD" zauważa jak bardzo ważną sprawą dla ludzi w podeszłym wieku jest podnoszenie poczucia własnej wartości, niezależności i zmniejszanie stopnia izolacji w środowisku społecznym. Bardzo ważnym kierunkiem promocji zdrowia jest zachęcanie ludzi do dbałości o własne zdrowie. Są to programy edukacyjne np. szkolenia dietetyczne, szkolenia dotyczące zasad stosowania leków. Bardzo ważna jest tu edukacja ludzi starszych, aby rozwinęli oni w sobie umiejętność samooceny i samokontroli stanu zdrowia. Z edukacji zdrowotnej mogą korzystać rodziny, pod opieką których pozostają starsze osoby w ciężkim stanie zdrowia.

Projekt "Postaw na zdrowie - Senior 65+" zakłada realizację działań w obszarze usług edukacyjnych, podnoszenia sprawności i aktywności fizycznej oraz rehabilitacyjnych. Uczestnictwo w owym projekcie sprzyjają nie tylko rozwojowi potencjałów osób starszych, ale także wzrostowi ich aktywności: społecznej, obywatelskiej, gospodarczej, fizycznej, itp. Uczestnicy projektu to 15 osób w wieku 65+. Formy wsparcia jakie chcę zaproponować Stowarzyszenie "AKORD" społeczności w ramach projektu: "Postaw na zdrowie - Senior 65+", tj. promocja zdrowego stylu życia  (spotkanie z dietetykiem), sport dla wszystkich w edukacji zdrowotnej seniorów (kinezyterapia) przyczynią się do zwiększenia aktywności w/w grupy osób.

Celem głównym projektu jest kształtowanie aktywnych postaw życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców z terenu powiatu świdwińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r.

 

Projekt finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

METRYCZKA PROJEKTU

Tytuł projektu: "Postaw na zdrowie - Senior 65"
Program: -
Okres realizacji: wrzesień 2017 - październik 2017
Kwota dofinansowania: 1260,00 zł
Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik.