Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

 

"Bezpieczny senior - akcja - koperta życia" to cykl działań otwartych prowadzonych w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.  na terenie Gminy Świdwin, mających na celu budowanie świadomości prawnej wśród osób starszych (emerytów i rencistów), szczególnie narażonych na oszustwo, wykorzystanie ze strony osób trzecich, a także niesienie pomocy osobom 60+, w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznym, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty domowej lekarza.

 

Ponadto w ramach zadania zostanie zorganizowane w dwóch świetlicach wiejskich (Lekowo, Rogalino): 2 spotkanie dwugodzinne z policjantem pod nazwą: "Nieświadomość prawna osób starszych" (po jednym w każdej ze świetlic, łącznie 4 godz.), 1 spotkanie trzygodzinne z terapeutą rodzinnym pod nazwą: "Bezpieczny dom. Kiedy nas ktoś krzywdzi, czyli przemoc w rodzinie" (po jednym w każdej ze świetlic, łącznie 6 godz.),  1 spotkanie  trzygodzinne multimedialne z socjologiem na temat: "Świat dla seniora - co robić, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo w domu, na ulicy, w banku..."(po jednym w każdej ze świetlic, łącznie 6 godz.).

 

Projekt jest odpowiedzią na problemy, dotykające osoby starsze.

 

Wprowadzone działania finansowane z dotacji ze Starostwa  Powiatu Świdwińskiego.

 

METRYCZKA PROJEKTU

 

Tytuł projektu: "Bezpieczny senior - akcja - koperta życia"
Program: -
Okres realizacji: od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.
Kwota dofinansowania: 2 400,00 zł
Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Autorzy projektu: Barbara Felska, Iwona Bobik, Elżbieta Karnicka.