Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zespół Interdyscyplinarny

 

W dniu 28 kwietnia 2011 roku Zarządzeniem Nr Ri/26/2011 Wójta Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Podejmuje on działania interwencyjne w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i powstrzymania przemocy domowej.

 

Zespół stosuje procedury w ramach "Niebieskiej Karty" - szybka reakcja na przemoc z powiadomieniem policji, sądu, prokuratury.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 

  • pracownik socjalny,
  • policjant,
  • pedagog,
  • przedstawiciel NZOZ ZDROWIE-BIS W Świdwinie,
  • kurator zawodowy,
  • członek Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie

 

Załączniki: