Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin


Popołudniowa Akademia Zmiany to projekt, skierowany do mieszkańców Gminy Świdwin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych i/lub dotkniętych zjawiskiem przemocy.

 

Inicjatorem projektu jest Wójt Gminy Świdwin, Zdzisław Pawelec, a autorami wniosku są: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbara Felska, terapeuta rodzin, Elżbieta Karnicka oraz psycholog, Jędrzej Szynkowski. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Dane płynące z badań są niepokojące: w grupie przebadanych dorosłych mieszkańców powiatu świdwińskiego 82,9% przyznaje się do występowania jakiegoś rodzaju przemocy domowej. Niewiele lepiej wyglądają dane dotyczące młodzieży- ponad połowa ankietowanych akceptuje lanie jako formę wychowawczą, co pokazuje jak mocno zakorzenione są negatywne stereotypy i wzorce wychowawcze (dane z badań PCPR w Połczynie Zdroju we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, 2011). Równocześnie, z innych dokumentów (np. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 2012) oraz obserwacji jasno wynika, że dlazmiany aktualnej sytuacji niezbędne jest zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego oraz zaproponowanie spójnego programu profilaktycznego, dostosowanego do potrzeb, oczekiwań i możliwości dzieci i młodzieży. Należy rozróżnić terapię od profilaktyki- czym innym są działania naprawcze, skierowane do ofiar przemocy, a czym innym próba zapobieganiu zjawisku. Jesteśmy przekonani, że najskuteczniejszą formą profilaktyki jest pokazanie innej drogi, alternatywy, jednak nie w formie kolejnego wykładu, czy akcji ulotkowej, o których uczeń zapomni 15 minut po powrocie ze szkoły. W naszej koncepcji młodzież jest nie tylko odbiorcą wiedzy, ale i partnerem- chcemy budzić aktywność, zaangażowanie i pasje młodych ludzi, budować w nich poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy. Dlatego zaproponowaliśmy formę Popołudniowej Akademii. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, wyjazdy warsztatowe dla gimnazjalistów, happeningi, konkursy pozwalające na rozbudzenie aktywności twórczej to tylko niektóre z planowanych przez nas działań.

 

Równocześnie niezbędne jest wsparcie osób już doświadczających przemocy. Tutaj potrzebujemy działań naprawczych, terapeutycznych. Wychodzimy naprzeciw tej potrzebie poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego- w ramach projektu będziemy prowadzić dyżury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, dodatkowo w 4 miejscowościach powstaną punkty wsparcia środowiskowego Oczko, w których ofiary przemocy będą mogły skorzystać z porad pracowników socjalnych, terapeuty rodzin oraz psychologa.

 

Więcej informacji na stronie: