Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin


Poradnictwo Specjalistyczne w Świdwinie:

 

  • Gminny Punkt Poradnictwa Rodzinnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, terapeuta rodzinny - spotkania odbywają się w I i III poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 1100 do 1500
  • Program korekcyjno - edukacyjny Pani Agnieszka Głowińska świadczy pomoc dla rodzin w kryzysie, borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi, dostępna w Urzędzie Miasta Świdwin co II czwartek miesiąca w godz. od 1500 do 1600.
  • Porady prawne - prowadzi Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Jankowskiego, świadczone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznym w Świdwinie tefonicznie, drogą elektroniczną lub indywidualnie po wcześniejszym umówieniu- odpowiedzialny pracownik Małgorzata Chacia.

 
Dodatkowo:

 

  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Świdwinie skierowany jest do osób będących w kryzysie, doświadczających przemocy, stosujących przemoc, będących świadkami przemocy, pośrednio doświadczających zjawiska przemocy. Punkt informacyjno-Konsultacyjny w Świdwinie ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, tel. 94 36 50 338.

 

W ramach punktu prowadzone są:

 

  • Porady psychologiczne - indywidualne konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy. Ofiary przemocy są często zmęczone, zniechęcone i skutecznie izolowane od środowiska przez sprawców. Psychologowie pomagają zmotywować i właściwie ukierunkować działania tak aby poradzić sobie z sytuacją przemocy. Każdy piątek od godz. 1000 do 1500.
  • Porady prawne dotyczy to wszelkich aspektów prawnych związanych z sytuacją przemocy (porady, pisma do sądu, itp.) oraz konsekwencji przemocy - rozwód, eksmisja, alimenty, i innych sytuacji życiowych wymagających konsultacji prawnych. Każda środa od godz. 1000 do 1500.