Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest czynny dla Interesantów

 

Poniedziałek715 - 1515
Wtorek715 - 1515
Środa715 - 1515
Czwartek715 - 1515
Piątek715 - 1515

 

Przyjmowanie interesantów przez Kierownika GOPS w sprawach skarg i wniosków:
wtorek i piątek w godzinach od 800 do 1200

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.