Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ:

 1. Świadczenia rodzinne - wypłata świadczeń od 15 każdego miesiąca

 2. Fundusz alimentacyjny - wypłata świadczeń od 15 każdego miesiąca

 3. Stypendia - wypłata świadczenia:

  • I transza - 12 grudnia 2014 roku
  • II transza - 24 czerwca 2015 roku

 4. Dodatki mieszkaniowe - wypłata świadczeń do 10 każdego miesiąca

 5. Dodatek energetyczny - wypłata świadczeń do 10 każdego miesiąca

 6. Zasiłki stałe - wypłata świadczeń 25 każdego miesiąca

 7. Zasiłki celowe i okresowe - wypłata świadczeń 20 każdego miesiąca