Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

 

W dniu 5 lutego 2014 roku Zarządzeniem Nr 01/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie powołany został Zespół ds. Asysty Rodzinnej, który będzie zajmował się m.in.:

 

 • analizą sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • podniesieniem świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • wspieraniem rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych poprzez ustalenie planu pomocy dla rodziny.

 

W skład  Zespołu ds. Asysty Rodzinnej wchodzą:

 

 • animator lokalny, psycholog,
 • Kierownik GOPS,
 • pracownicy socjalni,
 • asystent rodziny.

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej będzie zasięgał opinii o rodzinach od innych instytucji m.in.

 

 • pedagoga szkolnego,
 • kuratora zawodowego,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • policji,
 • psychologa.

 

Załączniki :