Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Początek realizacji projektu "Niemoc rodzi przemoc"

04 sierpnia 2015, 12:00 (wiek: 9 lat)

Gmina Świdwin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie rozpoczęła realizację projektu "Niemoc rodzi przemoc" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizuje równocześnie zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017.

Więcej o projekcie w zakładce: Projekty