Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja

04 sierpnia 2015, 11:48 (wiek: 9 lat)

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Kościuszki 15 od dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od dnia 01 września 2015 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi  dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad bieżącego roku następuje do dnia 30 listopada.  W  przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w okresie od 01 października do dnia 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art.26 ust.2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka ul. Kościuszki 15 lub pod numerem telefonu 94 36 500 67.