Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Kampania Społeczna Czas Na Rodzinę dostrzeżona przez Prezydenta RP

12 sierpnia 2014, 20:00 (wiek: 10 lat)

Z dumą informujemy, że w dniu dzisiejszym do siedziby Partnerstwa Lokalnego Gminy Świdwin, którego liderem jest GOPS w Świdwinie, wpłynęło pismo z Biura Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP. Cieszymy się, że realizowana przez nas kampania Czas Na Rodzinę została dostrzeżona i doceniona również poza najbliższym otoczeniem.

W załączeniu pismo Prezydenta RP.


Pliki: