Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Punkty pracy socjalnej - lipiec 2015

02 lipca 2015, 07:53 (wiek: 9 lat) Autor:  GOPS w Świdwinie

Informujemy, że w lipcu 2015 roku Punkty Pracy Socjalnej będą funkcjonowały w następujących terminach*:

 • BIERZWNICA
  • 2 lipca - pracownik będzie świadczył pomoc na terenie miejscowości (wyjątkowo brak punktu w świetlicy wiejskiej), godz. 10.15-13.00
 • KLĘPCZEWO
  • 16 lipca - świetlica wiejska, godz. 10.00-11.30
 • KROSINO
  • punkt nieczynny ze względu na urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego
 • LEKOWO
  • 10 lipca - świetlica wiejska, godz. 10.00-12.00
 • OPARZNO
  • 9 lipca - świetlica wiejska, godz. 11.00-12.30

Podczas punktu będzie możliwe skorzystanie ze wsparcia pracowników socjalnych. W miesiącu lipcu wsparcie psychologa i doradcy zawodowego będzie świadczone wyłącznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

* terminy mogą ulec zmianie- informacje o ewentualnych zmianach będą pojawiać się na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.gops.swidwin.gmina.pl