Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Kolonie letnie 2015

17 czerwca 2015, 14:10 (wiek: 9 lat)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje o rozpoczęciu naboru na kolonie letnie 2015.

Podobnie jak w ubiegłych latach dzieci i młodzież z terenu gminy Świdwin mają możliwość bezpłatnego wypoczynku wakacyjnego. W tym roku będzie to 39 osób, wytypowanych przez szkoły, pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w oparciu o kryteria przedstawione poniżej.

Podczas rekrutacji priorytetowo są traktowane następujące grupy dzieci i młodzieży:

 • z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych;
 • z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym;
 • będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • wymagający szczególnego wsparcia wychowawczego (np. z rodzin patologicznych
 • i zagrożonych patologią);
 • wymagający szczególnej pomocy;

Ostatecznego wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna w terminie do 10 lipca 2015 r.

Wyjazd odbędzie się w terminie 10-19 sierpnia 2015 roku. Organizatorem wypoczynku jest Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej (Szczecin, ul. Garncarska 5). Docelowe miejsce pobytu to Biały Dunajec (7 km od Zakopanego)- dzieci zostaną zakwaterowane w jednym z dwóch ośrodków wypoczynkowych:

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Majka- ul. Jana Pawła II 293a
  http://www.dwmajka.wzakopanem.pl/14413,oferta.html
 2. Pensjonat Helena ? ul. Jana Pawła II 297a
  http://zakopane.info.pl/Bialy_Dunajec-Kwatery_prywatne-noclegi-panszczyk

Uwaga!

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci spełniających kryteria mogą zgłaszać się bezpośrednio do GOPS w Świdwinie. Wszelkich informacji udziela pracownik socjalny - Ewa Kretowicz pod numerem telefonu (94) 365 20 58.