Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Pomoc bez barier. Harmonogram spotkań

23 kwietnia 2015, 20:02 (wiek: 9 lat)

Informujemy, że w ramach współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie projektu Pomoc bez barier. Poradnictwo rodzinne, psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców powiatu świdwińskiego można nieodpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistycznego.

Oferowana pomoc obejmuje spotkania rodzinkowe, realizowane przez terapeutę rodzinnego, doradztwo zawodowe oraz konsultacje psychologiczne. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z terapeutą rodzinnym oraz doradcą zawodowym. Termin konsultacji psychologicznych będzie uzgadniany na bieżąco, po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanej osoby.

Uwaga: siedziba Stowarzyszenia mieści się w Świdwinie (ul. Kościuszki 15). Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, który jest partnerem projektu ? tel. (94) 365 20 58.


Pliki: