Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Pomoc bez barier- nowy projekt PLGŚ!

14 kwietnia 2015, 12:29 (wiek: 9 lat)

Pomoc bez barier. Poradnictwo rodzinne, psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców powiatu świdwińskiego to projekt Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw AKORD, realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

Celem projektu jest zbudowanie oparcia społecznego dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą i kryzysem i/lub zjawiskiem bezrobocia. W ramach projektu, w okresie od 20 kwietnia do 20 czerwca 2015 roku będą prowadzone punkty poradnictwa, w których mieszkańcy powiatu świdwińskiego będą mogli nieodpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistycznego (terapeuta rodzin, psycholog, doradca zawodowy).

Działania projektowe obejmą: spotkania rodzinkowe, poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe.

Spotkania rodzinkowe to innowacyjna forma pracy z rodziną, pilotażowo wprowadzona w ramach projektu Popołudniowa Akademia Zmiany, realizowanego przez PLGŚ w 2014 roku. Spotkania, prowadzone przez terapeutę rodzinnego umożliwiają jak najszybsze rozwiązanie problemów rodzinnych i udzielenie kompleksowego wsparcia jej członkom. Spotkania będą odbywały się w miejscu zamieszkania beneficjentów, co pozwoli na zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego.

Uzupełnieniem działań, skierowanych do rodzin będzie poradnictwo psychologiczne, ukierunkowane na wzmacnianie zasobów członków rodziny i wsparcie ich w wypełnianiu ról społecznych, w tym kształtowanie poprawnych postaw rodzicielskich. Ponadto, w ramach projektu wsparciem doradcy zawodowego zostanie objętych 20 nieaktywnych zawodowo osób.