Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

O motywacji, celach, autoprezentacji i nie tylko...warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne: Ja teraz i w przyszłości dla uczestniczek projektu

03 kwietnia 2015, 13:41 (wiek: 9 lat) Autor:  GOPS Świdwin

W dniu 31.03.2015 r. o godz. 9.00 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia zajęć podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne realizowanych w ramach projektu systemowego pn. Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne Ja teraz i w przyszłości rozpoczęły się 19.03.2015 r. i były przeprowadzone przez doświadczonego specjalistę Panią Elżbietę Karnicką.

Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące tematy:

  • warsztaty Wzbudzenie motywacji do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu udziału w projekcie,
  • warsztaty Stawianie i realizacja celów życiowych,
  • warsztaty Zaplanuj swoją przyszłość, umiejętność planowania-czas podsumowań

dla 12 osób pełnoletnich nieaktywnych zawodowo będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Celem przeprowadzenia warsztatów było umożliwienie uczestnikom dokonania m.in. analizy przyjmowanych postaw zawodowych, określenie swoich potrzeb i zainteresowań zawodowych, wytyczenie celów, zaplanowanie dalszych etapów ścieżki zawodowej oraz przeprowadzenie zmian po zakończeniu udziału w projekcie. Oprócz tematu głównego poruszone zostały istotne zagadnienia z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i pozytywnego myślenia. Z inicjatywy uczestników podjęty został również problem konfliktów małżeńskich. Uczestnicy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i otwartością, zajęcia przebiegały dynamicznie, w atmosferze wzajemnej akceptacji.

Ostatni dzień warsztatów miał charakter nie tylko warsztatowo-edukacyjny, ale również świąteczny. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Ośrodka Pani Barbara Felska, która opowiedziała o potrzebie realizacji projektu i jego efektach. Przy słodkim wielkanocnym poczęstunku i pięknie przystrojonym stole podziękowano za udział w zajęciach oraz złożyła życzenia świąteczne. Spotkanie odbyło się w miłej przyjaznej atmosferze. Wszystkim uczestnikom wręczono małe upominki.

Uczestnicy projektu wypowiadali się pozytywnie o prowadzonych zajęciach, mieli okazję się jeszcze bliżej poznać, zintegrować, wymienić doświadczenia i spostrzeżenia.

Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili swoje zadowolenie, wysoko ocenili wartość zajęć, nastąpił u nich wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, nastąpiło podniesienie poziomu samooceny, nastąpił rozwój zdolności motywacyjnych oraz zwiększenie wiary Beneficjentów Projektu we własne siły. Z perspektywy czasu uczestnicy doceniają udział w projekcie.