Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Karta Dużej Rodziny. Można składać wnioski!

16 czerwca 2014, 07:34 (wiek: 10 lat) Autor:  GOPS Świdwin

Od dziś można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie składać wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (KDR). To nowe, rządowe narzędzie wspierania rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności (przy umiarkowanym i znacznym stopniu). Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód na wniosek członka rodziny.

KDR uprawnia do zniżek za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne. Rządowa uchwała obowiązuje od 16.06.2014r.

Szczegóły na stronie www.rodzina.gov.pl


Pliki: