Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

19 marca 2015, 13:39 (wiek: 9 lat)

Przedstawiamy Ofertę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującego Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań oraz konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Adresatami programu mogą być osoby, które:

  • zostały skazane za czyny związane z przemocą, którym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków i ponadto uczestniczą w programach, które stanowią uzupełnienie terapii,
  • uczestnictwo w programie zgłaszają na podstawie osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

Realizacja programu jest zaplanowana na okres kwiecień- czerwiec 2015 r. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu- pani Ewelina Bielińska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie pok. 3, tel. 94 366 48 48, kom. 530 031 023.