Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja

16 kwietnia 2021, 15:11 (wiek: 3 lat)


Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin informuje, że od 12.04.2021 r. nie wydaje skierowań do Polskiego Czerwonego Krzyża Koszalin w ramach Programu Operacyjnego Pomocy  Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2020 w związku z przyjęciem zdeklarowanej liczby osób na w/w program.