Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja

06 kwietnia 2021, 16:12 (wiek: 3 lat)

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 04.04.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin w związku z powyższym zawiadamiamy, co następuje:

  • Przekształcenie GOPS w Centrum Usług Społecznych ma charakter głównie instytucjonalny, tj. rozszerza się zakres działania Ośrodka. Wszelkie działania, podejmowane dotychczas przez GOPS będą w dalszym ciągu, również po przekształceniu instytucji w Centrum Usług Społecznych, realizowane w niezmienionym zakresie.
  • Wszelkie świadczenia będą realizowane bez zmian, w terminach określonych w obowiązujących decyzjach.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.

Nowa formuła realizacji usług społecznych  stworzy szerokie możliwości rozwoju: tworzenia indywidualnych projektów i programów socjalnych kierowanych do wybranej grupy społecznej; rozwój usług opiekuńczych, tworzenie wolontariatu skierowanego głównie do seniorów naszej gminy i wiele innych.

Dzięki działalności Centrum, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a my będziemy w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób samotnych, rodzin i całych społeczności lokalnych.