Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Ankieta

18 marca 2021, 09:58 (wiek: 3 lat)

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w celu poznania Państwa potrzeb jako mieszkańców gminy.

Centrum Usług Społecznych (dalej: CUS) to nowa jednostka organizacyjna, powołana na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818; dalej ustawa o CUS), której zadaniem będzie wdrożenie i koordynowanie międzysektorowego lokalnego systemu realizacji usług społecznych.

Celem działania CUS jest:

  • integracja,
  • rozwój,
  • poszerzenie dostępności usług społecznych.


CUS uwzględnia potrzeby osób/rodzin, mieszkających na terenie gminy, również tych, które dotąd nie były beneficjentami pomocy społecznej.

CUS w Gminie Świdwin powstanie jako jednostka, która zastąpi dotychczas funkcjonujący Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie i poszerzy zakres usług w ramach rozwoju lokalnej polityki społecznej.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Z góry dziękujemy za udział w ankietowaniu!

Link do ankiety: https://wanir.edu.pl/problemy-spoleczne-w-srodowisku-lokalnym-gminy-swidwin/