Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja

26 stycznia 2021, 13:51 (wiek: 3 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że od 1 lutego 2021r. będą wydawane skierowania do PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. Aby uzyskać skierowanie należy przedstawić dochód za ostatni miesiąc. Pomoc żywnościowa przysługuje jeśli dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego tj;

  • dla osoby samotnie gospodarującej; 1.542,20zł;
  • dla osoby w rodzinie; 1.161,60zł


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie wydaje skierowania do odbioru żywności z PCK w Koszalinie po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów ( tj. poświadczeń dochodu miesięcznego wszystkich członków rodziny) w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie skierowania.

Wydawanie żywności przez PCK w Koszalinie odbywa się po wcześniejszym zarejestrowaniem osób, które posiadają skierowania z GOPS.

Rejestrowanie skierowań w PCK w Koszalinie odbywa się wyłącznie w poniedziałki i piątki od godziny 8.00 do 15.00 pod nr telefonów:

  • 94 342 50 33
  • 502 312 277

 

Załączniki: