Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja

18 stycznia 2021, 14:42 (wiek: 3 lat)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie przyjmuje certyfikowany specjalista terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Terapeuta prowadzi zajęcia indywidualne dla osób uzależnionych z abstynencją i po leczeniu, których celem jest podtrzymanie trzeźwości a także dla osób uzależnionych w celu zmotywowania do podjęcia terapii ambulatoryjnej w poradni uzależnień lub podjęcia leczenia stacjonarnego na odpowiednim oddziale szpitalnym.

Spotkania z terapeutą odbywają się w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie na ul. Kościuszki 15 dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 10.00 w następujących terminach:

  • 11 i 25 stycznia 2021r.
  • 08 i 22 lutego 2021r.
  • 08 i 22 marca 2021r.
  • 05 i 19 kwietnia 2021r.
  • 10 i 24 maja 2021r.
  • 07 i 21 czerwca 2021r.

Spotkania prowadzi mgr Bogdan Mieszkowicz-Adamowicz