Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Razem możemy więcej!"

28 lipca 2020, 14:14 (wiek: 4 lat)

"Razem możemy więcej!" jest realizowany przez Fundację Green Europe w Partnerstwie z Gminą Świdwin - realizatorem jest GOPS w Świdwinie oraz Stowarzyszeniem Aktywnego Wpierania Gospodarki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Celem projektu jest zwiększenie u 120 rodzin; 470 uczestników/czek projektu (dorosłych: 100K, 80M oraz dzieci: 120 K, 130M)) dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny;

w tym

 • dla 100 rodzin (80K, 50M, w tym ON: 7K, 3M) zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i/lub zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, i/lub mających problemy wychowawcze,
 • wsparcie dla 10 rodzin zastępczych (10K, 10M) z trudnościami wychowawczymi,

 

W ramach inicjatywy oddolnej Wnioskodawca wraz z Partnerami będą współpracować z MOPS, GOPS i OPS w ramach inicjatywy oddolnej.

Termin realizacji: 01.06.2019 - 31.05.2021 (24 miesiące).

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób fizycznych (pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego) z powiatu białogardzkiego, świdwińskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, wałeckiego i szczecineckiego.

Rekrutacja: ma charakter otwarty. Zaplanowano co najmniej 2 nabory (2019, 2020). Zostaną opracowane listy rekrutacyjne w oparciu o:

 • kryterium formalne wskazane w opisie grupy docelowej,
 • kryterium merytoryczne

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

 1. poradnictwo specjalistyczne dostosowane indywidualnie dla rodziny - średnio 40 godzin wsparcia indywidualnego/rodzinę (m.in. psycholog, psychiatra, porada prawna, mediator, korepetycje dla dzieci),
 2. warsztaty kompetencji rodzicielskich; w tym min. 1 warsztat do wyboru
  - trening kompetencji psychospołecznych 32 godziny/grupę
  - warsztat rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia i kreatywności 32 godziny/grupę,
 1. instrumenty aktywizacji zawodowe:
  - doradztwo zawodowe 2 spotkania indywidualne 2-godzinne
  - coaching 2 spotkania indywidualne 2-godzinne

 

Dodatkowo każda rodzina weźmie udział w :

 1. Spotkanie poznawcze (kąciki animacyjne dla dzieci, grill z poczęstunkiem, animatorzy dziecięcy)
 2. Całodzienny wyjazd autokarowy (do wyboru 1 wyjazd/rodzinę m.in. Park Dinozaurów Łebie, Muzeum w Biskupinie, Szymbark, Zamek w Malborku, Park Wodny w Koszalinie) -wyżywienie całodzienne, bilety, lody, woda, autokar.
 3. Warsztaty rodzinne (do wyboru 1 warsztat/rodzinę, np. garncarstwo, filcowanie, robotyka, eksperymenty edukacyjne) - 2 spotkaniax3h
 4. Weekend rodzinny 3-dniowy (wyjazd terapeutyczny ze specjalnym programem dla rodziców i dzieci z noclegami nad morzem z pełnym wyżywieniem).
 5. Spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz zespołu projektowego

 

W ramach projektu będzie prowadzona superwizja dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej

Dla 3 grup 12-sobowych, 32 godziny szkolenia

 

"Razem możemy więcej!"-plakat promujący