Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

500 plus - kolejny wniosek w 2021r.

03 czerwca 2020, 11:33 (wiek: 4 lat)

500 plus - kolejny wniosek w 2021r.

 

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 500 plus po dniu 30 czerwca 2019r. w 2020r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021r., a zakończy 31 maja 2022r. Wnioski będzie można wówczas składać w terminie:

  • od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej
  • od 1 kwietnia 2021r. ? w formie elektronicznej i w formie papierowej.

 

Świadczenie wychowawcze (500 plus)
w przypadku urodzenia dziecka

 

W 2020r. można jednak składać nowe wnioski o świadczenie 500 plus na nowonarodzone dziecko.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka.

W przypadku przekroczenia tego terminu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Zasada ta jest stosowana w przypadku dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019r. Obejmuje również przypadki objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

Kierownik GOPS w Świdwinie
mgr Ewa Kretowicz