Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja

28 maja 2020, 13:49 (wiek: 4 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje mieszkańców gminy Świdwin, iż jest możliwość otrzymania żywności z PCK Koszalin z możliwością dostarczenia do miejsca zamieszkania dla osób i rodzin, które spełniają następujące kryteria:

  • dla osoby samotnie gospodarującej dochód netto nie może przekroczyć kwoty 1.402,00 zł
  • dla osoby gospodarującej w rodzinie dochód netto nie może przekroczyć kwoty 1.056,00 zł

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym GOPS pod numerem tel 943652058 w godzinach od 7.15-15.00.