Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Projekt Akademia Aktywności "Podążając za zmianami"

11 grudnia 2019, 15:08 (wiek: 4 lat)

W dniach 6-7 grudnia 2019r. uczestnicy projektu Akademia Aktywności "Podążając za zmianami" wraz z rodzinami uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym w Mielnie.

Program wyjazdu obejmował zajęcia rekreacyjne oraz rozwijające zainteresowania dorosłych i dzieci uczestniczących w wycieczce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie Koszalińska Kampania Rycerska, podczas których można było zagrać w gry logiczne i planszowe. Następnie uczestników projektu odwiedził rycerz, który zaprezentował prawdziwą zbroję rycerską, opowiedział jak wyglądały turnieje rycerskie i życie średniowiecznego rycerza. Na zakończenie spotkania z rycerzem uczestnicy projektu i ich rodziny miały okazję zagrać w średniowieczne gry towarzyskie.

Wieczorem pierwszego dnia wyjazdu odbyła się uroczysta kolacja, była to okazja do swobodnych rozmów i żartów, co wzmocniło poczucie tożsamości grupy.

Drugiego dnia wyjazdu odbyło się podsumowanie projektu Akademia Aktywności "Podążając za zmianami". Spotkanie poprowadziła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Ewa Kretowicz z Dyrektorem Centrum Integracji Społecznej w Łobzie "Od Nowa" Wiesławem Lorentem. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Świdwin Kazimierz Lechocki. Podczas spotkania podziękowano uczestnikom projektu za prace i zaangażowanie na rzecz realizacji zaplanowanych działań. Projekt zakończył się sukcesem, uczestnicy zrealizowali kontrakty socjalne, nabyli wiedzę oraz kompetencje społeczne i zawodowe, które pozwalają na sprawne poruszanie się na rynku pracy a w konsekwencji na podjęcie zatrudnienia.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wyjazdu i członkowie ich rodzin otrzymali paczki mikołajkowe.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.