Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Nabór do grupy wsparcia

26 lutego 2015, 13:32 (wiek: 9 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza nabór do grupy wsparcia dla rodziców.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie Ośrodka (Świdwin, ul. Kościuszki 15) lub pod numerem telefonu (94) 365 20 58. Szczegółowych informacji udziela psycholog- Jędrzej Szynkowski.

Nabór potrwa do 17 kwietnia 2015 roku.

Czym jest grupa wsparcia?

Jest to forma pomocy dla rodziców i opiekunów, przeżywających trudności rodzinne i wychowawcze. Grupa wsparcia to szansa na wymianę doświadczeń, spotkanie osób, doświadczających podobnych problemów, ale także na zdobycie praktycznych umiejętności, pozwalających na przezwyciężenie kryzysu.

Dzięki cyklicznym spotkaniom, członkowie grupy nawiązują relacje, ale przede wszystkim zyskują przekonanie, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami- mają poczucie bycia wysłuchanym, akceptowanym i rozumianym przez pozostałe osoby.

Podczas zajęć uczestnicy mogą liczyć na wsparcie specjalistów- w przezwyciężeniu trudności wychowawczych, małżeńskich i w zakresie funkcjonowania rodziny pomagają im pracownicy Ośrodka- terapeuta rodzinny, pracownicy socjalni i psycholog.