Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja z realizacji projektu Akademia Aktywności "Podążaj za zmianami"

24 lipca 2019, 16:04 (wiek: 5 lat)

W okresie od 23.05.2019 r. do 22.11.2019 r. 15 osobowa grupa uczestników projektu w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pod nazwą: Akademia Aktywności "Podążaj za zmianami"- będzie uczestniczyła w praktykach/pracach w Centrum Integracji Społecznej w Łobzie.
W ramach projektu uczestnicy zajęć CIS będą barć udział w zajęciach z reintegracji zawodowej w grupie remontowo-porządkowo-budowlanej. Instruktorzy CIS zapoznają uczestników z zasadami pracy oraz zmotywują do podjęcia dalszych celów by zmienić swoją sytuację życiową i zawodową. Dodatkowo pięcioro uczestników zdobędzie uprawnienia elektryczne do 1 kW. Całość będzie udokumentowana zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami.

Wszystkie prace związane z udziałem uczestników w CIS są prowadzone na terenie sołectw przypisanych do każdego uczestnika. Prace odbywają się od poniedziałku do czwartku. W każdy piątek uczestnicy projektu odbywają szkolenia w ramach CIS oraz w ramach wsparcia psychologicznego w sali konferencyjnej Lokalnej Grupy Działania - "Powiatu Świdwińskiego".

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W załączeniu: