Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja z realizacji działań w ramach projektu Akademia Aktywności "Podążając za zmianami"

29 maja 2019, 16:11 (wiek: 5 lat)

W dniach 23-24.05.2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz w sali konferencyjnej Lokalnej Grupy Działania - "Powiatu Świdwińskiego" w Świdwinie odbyły się spotkania dla 15 uczestników projektu w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pod nazwą: Akademia Aktywności "Podążaj za zmianami".

W pierwszym dniu uczestniczy zostali przebadani przez lekarza medycyny pracy, przeprowadzono rozmowy indywidualne w ramach uczestnictwa w projekcie oraz udziału w półrocznych praktykach/pracach w Centrum Integracji Społecznej w Łobzie. W ramach projektu uczestnicy zajęć CIS będą barć udział w zajęciach z reintegracji zawodowej w grupie remontowo-porządkowo-budowlanej. Instruktorzy CIS zapoznają uczestników z zasadami pracy oraz zmotywują do podjęcia dalszych celów by zmienić swoją sytuację życiową i zawodową. Dodatkowo pięcioro uczestników zdobędzie uprawnienia elektryczne do 1 kW. Całość będzie udokumentowana zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami. W drugim dniu uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu BHP. Omówiono warunki dotyczące udziału w CIS jak również zostały przedstawione cele i zamierzenia.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zachęcamy do udziału we wsparciu.