Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Spotkanie informacyjne

29 maja 2019, 16:08 (wiek: 5 lat)

10.05.2019 r. w sali konferencyjnej Lokalnej Grupy Działania - "Powiatu Świdwińskiego" w Świdwinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pod nazwą: Akademia Aktywności "Podążaj za zmianami". Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Pani Ewa Kretowicz, Menadżer projektu Pan Krzysztof Siubdzia - omówili warunki dotyczące udziału w projekcie jak również zostały przedstawione cele i zamierzenia na drugi etap realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli kandydaci rekrutowani do udziału w projekcie jak również opiekunowie ze strony GOPS - Pracownicy Socjalni.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zachęcamy do udziału we wsparciu.