Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Spotkanie informacyjne

01 marzec 2019, 13:27 (wiek: 362 dni)

27.02.2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Świdwinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pod nazwą: Akademia Aktywności "Podążaj za zmianami". Na spotkaniu omówione zostały warunki dotyczące udziału w II edycji projektu, realizowanego  przez GOPS w Świdwinie w okresie  01.01.2018 - 31.12.2019. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zachęcamy do udziału we wsparciu.