Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Równe szanse w zdrowiu - program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim"

12 lutego 2015, 14:10 (wiek: 9 lat)

Witam serdecznie,

W związku z przystąpieniem Powiatu Świdwiński do realizacji projektu pt. "Równe szanse w zdrowiu -  program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim", w ramach programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa,zamieszczamy zaproszenie dotyczące składania ofert na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji doradcy w ramach projektu pn.: Równe szanse w zdrowiu-program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim" wraz z niezbędnymi załącznikami, znajdującymi się w załączeniu.

Wszelkie dokumenty oraz informacje można znaleźć również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego BIP: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=153588

Z poważaniem

Justyna Małolepszy

Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Zamówienia Publiczne i Inwestycje
tel. 94 36 50 309 lub 531 728 498
fax 94 36 50 300


Pliki: