Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Apel o Pomoc

14 grudnia 2018, 16:53 (wiek: 5 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie apeluje o pomoc w zakresie ratowania najuboższych i samotnych, w tym bezdomnych, w zbliżającym się okresie jesienno - zimowym.

Wzorem wzajemnej współpracy z lat ubiegłych już teraz przypominamy o istniejącej potrzebie niesienia pomocy mieszkańcom w czasie nasilonych mrozów i niekorzystnych warunków pogodowych.

Informujemy, iż pracownicy tut. Ośrodka są wyczuleni na los i krzywdę ludzką, są gotowi nieść pomoc każdej osobie, której warunki bytowe mogą utrudnić bądź też uniemożliwić przetrwanie zbliżającej się zimy.

W razie zaistniałej potrzeby prosimy o niezwłoczne zawiadomienie tutejszego Ośrodka o wszelkich przypadkach niecierpiących zwłoki.

Prosimy również o informacje na temat osób samotnych, niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy w związku z występującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Apelujemy o wzmożenie czujności i wyczulenie na los i krzywdę ludzką, a w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów o natychmiastowe, osobiste bądź telefoniczne poinformowanie pracowników naszego Ośrodka.