Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Spotkanie informacyjne

22 listopada 2018, 14:37 (wiek: 5 lat)

20.11.2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Świdwinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pod nazwą: Akademia Aktywności "Podążaj za zmianami". Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Pani Barbara Felska omówiła warunki dotyczące udziału w projekcie.

Zachęcamy do udziału we wsparciu.