Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Ogłoszenie

09 listopada 2018, 08:11 (wiek: 5 lat)

Świdwin, dn. 08.11.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2117) wypłata zasiłków z pomocy społecznej ustalona na 12.11.2018 r. nastąpi w dniu następnym tj. 13 listopad 2018 r.

Kierownik GOPS
Barbara Felska