Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Międzypokoleniowe działania integrujące rodzinę"

24 września 2018, 15:29 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Świdwinie projektu pn. Akademia Aktywności "Podążając za zmianami" w dniach 22.09.2018 r. i 23.09.2018 r. odbył się dla  uczestników projektu i jego najbliższego otoczenia wyjazd integracyjny.

W wyjeździe integracyjnym łącznie wzięło udział 45 osób. Program wyjazdu obejmował m.in. trening kompetencji społecznych, w tym wzmocnienie więzi rodzinnych, komunikacji interpersonalnej (wewnątrz rodziny), asertywne zachowania, motywacja do działania oraz  uczestnicy korzystali z atrakcji kulturalnych. Mogli podziwiać uroki i atrakcje Szwajcarii Połczyńskiej. Wyjazd  był doskonałym sposobem na pogłębienie wiedzy na temat historii naszej  okolicy. Uczestnicy wraz z rodzinami zwiedzali ruiny zamku drahimskiego, który jest przykładem osobliwego budownictwa zakonnego joannitów stanowiącego wartość dziedzictwa kulturowego epoki średniowiecza. Był to niesamowity czas spędzony na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności oraz zawieraniu nowych znajomości. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.