Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

17 września 2018, 13:28 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny  w Świdwinie projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w dniu 18 września 2018 r  odbędą się  zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem zajęć będzie kształtowanie u uczestników  świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie uczestników  do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Podczas 8 godzinnych zajęć 15 uczestników pogłębi swoją wiedzę  i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia składają  się z dwóch części praktycznej i teoretycznej ukierunkowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności uczestnika i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.

Kolejne szkolenie skierowane do uczestników projektu podnoszące umiejętności społeczne odbędzie się 19 i 20 września 2018 r. z zakresu savoir vivre w wymiarze 12 godzin. Szkolenie ma na celu zweryfikowanie wiedzy uczestników oraz rozwijanie umiejętności z zakresu savoir vivre towarzyskiego i biznesowego niezbędne w kontaktach towarzyskich i codziennej pracy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają wiele praktycznych rad, które pomogą im w rożnych sytuacjach sprawić wrażenie człowieka pewnego siebie i pełnego wdzięku.

Szkolenia będą się odbywać w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie na ul. Szczecińskiej 88, która jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Wsparcie dla uczestników finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.