Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja dotycząca wypłaty "Dobry Start"

04 września 2018, 13:53 (wiek: 6 lat)

Realizacja  programu "Dobry Start"

W sierpniu 2018r. rozpoczęliśmy pierwszą wypłatę świadczeń 300+. Wnioski złożone drogą elektroniczną oraz w formie papierowej od dnia  01.07.2018r. do 17.08.2018r. zostały rozpatrzone i wypłacone w dwóch terminach: 27.08.2018r. i  31.08.2018r.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Doby Start złożone od 18.08.2018r. do 31.08.2018r. zostaną  wypłacone w terminie zgodnym z rozporządzeniem tj. do końca września 2018r.

Jednocześnie informuje, że wnioski złożone po 31.08.2018r. będą sukcesywnie rozpatrywane, a po uzyskaniu dotacji wypłacone.