Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Drugi krok do zmiany"

31 sierpnia 2018, 12:51 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie  projektu pn Akademia Aktywności "Podążając za zmianami" w dniach od 31 sierpnia do 21 listopada 2018 roku odbywają się zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne w zakresie socjoterapii i indywidualne spotkania psychoterapeutyczne. Zajęcia będą się kończyły wyjazdem socjoterapeutyczny/integracyjno-rekracyjny dla 15  uczestników projektu i jego najbliższego otoczenia, który będzie realizowała instrumenty aktywnej integracji w formie treningu  umiejętności społecznych pn. "Drugi  krok do zmiany".

Program wyjazdu obejmuje m.in. trening kompetencji społecznych, w tym sytuacje trudne i radzenie sobie ze stresem, asertywne zachowania, motywacja do działania, komunikacja interpersonalna (grupowe zajęcia w formie warsztatu praktycznego) oraz zajęcia integracyjne (m.in. zwiedzanie atrakcji turystycznych, spotkania/kolacje integracyjne, zajęcia o charakterze kulturalnym i ruchowym).

W załączeniu: