Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Poradnictwo psychologiczne

24 sierpnia 2018, 08:11 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" odbyły  się  rozmowy wspierające w zakresie uczestnictwa w następujących etapach realizacji ustalonej ścieżki reintegracji oraz odbywała się  modyfikacja planu zgodnie z zasobami i potencjałem Uczestników projektu.