Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Ogłoszenie

07 sierpnia 2018, 11:24 (wiek: 6 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, informuje, że  w związku z upałami godziny przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), Dobry Start (300+) oraz fundusz alimentacyjny zostały skrócone i przyjmowane będą w świetlicach i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do godziny 13.30.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli będzie potrzeba aby ponownie pracownik przyjmował wnioski na świetlicy, prosimy o kontakt z GOPS Świdwin, tel. 94 36 50 067.

Informujemy również, że w okresie od 20.08.2018r. do 30.09.2018r. od poniedziałku do czwartku GOPS Świdwin, będzie czynny w wydłużonych godzinach, tj. od 7.15 do 17.15.