Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Popołudniowa Akademia Zmiany" Konferencja podsumowująca

21 stycznia 2015, 18:45 (wiek: 9 lat)

22 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Popołudniowa Akademia Zmiany", realizowany przez Gminę Świdwin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy, kierownicy okolicznych Ośrodków Pomocy Społecznej, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, opiekunki świetlic wiejskich, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie i właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Pęczerzyński Młyn", w którym odbywała się część działań projektowych.

Spotkanie otworzyła Kierownik GOPS w Świdwinie Pani Barbara Felska- która przedstawiła założenia projektu i przybliżyła gościom podejmowane podczas "Popołudniowej Akademii Zmiany" inicjatywy. Następnie głos zabierali pracownicy zespołu projektowego - na początek Iwona Kowalska omówiła role poszczególnych partnerów podczas realizacji działań projektowych. Kolejnym elementem spotkania była prezentacja mini-reportażu filmowego, przygotowanego przez Jędrzeja Szynkowskiego. Kierownik Ośrodka opowiedziała o osiągniętych rezultatach w projekcie. Po krótkiej przerwie kawowej, mechanizm innowacyjnych spotkań rodzinkowych omówili pracownicy socjalni- Bożena Kretowicz i Ewa Kretowicz, a następnie terapeuta rodzinny- Elżbieta Karnicka- przedstawiła prezentację "Porozmawiajmy o silnych i słabych", przybliżającą problematykę zjawiska przemocy w rodzinie. Konferencję zakończyła Kierownik GOPS w Świdwinie- Barbara Felska- podsumowując działania prowadzone przez Partnerów podczas realizacji projektu i prezentując dobre praktyki.