Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Komunikat!!!

05 lipca 2018, 12:53 (wiek: 6 lat)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie - nowe świadczenie "Dobry start" dla ucznia.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia  20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.


W załączeniu: