Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Poradnictwo prawne

22 czerwca 2018, 17:31 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w dniach 25.06.2018 r. - 27.06.2018 r. będą świadczone usługi z poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu. Celem poradnictwa jest wyposażenie Uczestników projektu w wiedzę na temat praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z prawa rodzinnego.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie od godziny 9:30 do godziny 15:00 i będą podzielone na dwa bloki: zajęcia grupowe i zajęcia indywidualne. W zajęciach łącznie weźmie udział 15 Uczestników. Program zajęć będzie obejmował omówienie przepisów dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów innych aktów prawnych odpowiednio dostosowane do potrzeb Uczestników projektu.

W załączeniu: