Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Zaproszenie na spotkanie

21 czerwca 2018, 17:26 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego projektu pn. "Bank czasu - Senior dla Seniora" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie zaprasza Panią/Pana na spotkanie z pracownikiem PCPR w Połczynie Zdroju na temat likwidacji barier, sprzętu pomocowego oraz dofinansowania z PFRON oraz spotkanie z rehabilitantem i podologiem.

Spotkanie z pracownikiem PCPR odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. świetlicy wiejskiej w Lekowie o godzinie 11.00. Natomiast w Ząbrowie o godzinie 13.30 w świetlicy wiejskiej.

Następnie spotkanie z rehabilitantem i podologiem odbędzie się w dniu 03.07.2018 r. w Lekowie o godzinie 14.00, natomiast w Ząbrowie o godzinie 15.30.

Serdecznie zapraszamy!